Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden zijn simpel.

Inschrijvingen zijn pas definitief als betaling is voldaan en gaat op volgorde van binnenkomst.

Annuleren of retourneren is niet mogelijk. Wij waarderen het als je het ons laat weten wanneer je verhinderd bent of iemand anders gebruik laat maken van jouw aanschaf.

Deelnemen aan onze activiteiten is geheel op eigen risico. Paalsport Bond Nederland is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, dan wel annulering van het aanbod van PBN, tenzij aan PBN opzet of grove schuld kan worden verweten. Sport verstandig!

Mochten wij onverhoopt een activiteit moeten annuleren zullen wij de deelnemers hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte brengen via de contactgegevens zoals bij ons bekend gemaakt bij aanschaf. Wij zullen in eerste instantie een passend alternatief proberen te regelen, maar mocht dit niet lukken krijgt je uiteraard je geld terug.

Wij gaan er vanuit dat onverhoopt voorkomende problemen met goed overleg samen op te lossen zijn.

Tot slot, wij streven ernaar een zo zorgvuldig mogelijke website te bieden, maar zijn mensen. Aan programmeer dan wel typefouten kunnen geen rechten ontleend worden. Paalsport Bond Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Reacties zijn gesloten.