Archief

ORGANISATIE DOCUMENTEN

Statuten Paalsport Bond Nederland

Contributie-reglement

Organigram PBN

Aftreedrooster bestuur

Klachtenprocedure PBN


CERTIFICATEN

IPSF Endorsement certificate 2020

GAISF Certificate en toelichting

IPSF Endorsement certificate 2019

IPSF Federations certificate 2018

IPSF Competition certificate 2018

IPSF Federations certificate 2017


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

De notulen van de ALV 09-05-2019 zijn opgenomen in het jaarverslag boekjaar 2019 dat onder het volgende kopje te vinden is.

Notulen ALV 30-09-18


(FINANCIËLE) JAARVERSLAGEN

Verslag kascontrole 2019 (aanvulling jaarverslag)

Jaarverslag boekjaar 2019

Jaarverslag boekjaar 2018 (= 2017+2018)


NIEUWSBRIEVEN

Vanaf het jaar 2020 zullen nieuwsbrieven alleen nog exclusief voor onze leden beschikbaar zijn.

14/07/2017 – NPSF wordt PBN!


Reacties zijn gesloten.