Besluit NK2021

08-02-2021

Het bestuur stond, samen met de NK-commissie, voor de grote uitdaging om een beslissing te maken over het NK. Ons besluit voor het NK2021 is geworden: een digitaal NK. Dat wil zeggen: PBN zorgt voor een locatie met de juiste faciliteiten waar op één of meerdere dagen atleten op een vast tijdstip terecht kunnen om hun routine door ons te laten opnemen, welke daarna door een internationale jury beoordeeld gaat worden. Dit digitale NK is ook toegankelijk voor de divisie professional, doordat IPSF de beperking hierop gisteren heeft teruggetrokken.

Ons besluit is gebaseerd op de volgende factoren: regels en toekomstperspectief van de overheid/RIVM, regels vanuit de IPSF, stemuitslagen ALV over budget en trainingstijd en tot slot de poll op de besloten Facebook-ledengroep. Hieronder lichten we onze overwegingen graag toe.

Scenario’s | Met de recent nieuw opgelegde regels van de IPSF, waarbij publiek niet toegestaan is, bleven er 3 scenario’s over om uit te kiezen: een live event op 12/13 juni, een digitaal NK waarbij met de datum tot eind juli geschoven kan worden en het volledig afgelasten van het evenement.
De laatste optie hebben wij als organisatie eerder niet overwogen, omdat wij ons verantwoordelijk voelen om in ieder geval iets te faciliteren indien mogelijk, maar kwam op in de ALV op aandragen van enkele leden toch als optie naar voren. De poll heeft uitgewezen dat hiervoor toch weinig draagvlak is, waardoor deze optie weg is gevallen.

Waarom niet live | Het scenario van een live NK is uiteraard iets waar wij altijd op gehoopt hebben. In de ALV bleek er draagkracht te zijn om budget hiervoor vrij te maken, maar de minimale benodigde trainingstijd die aangegeven is in de ALV zou erg krap zijn met een NK op 12/13 juni. (Verzetten van het live event is geen optie vanuit de mogelijkheden van de IPSF). Daar kwam als moeilijkheid bij dat de IPSF-regels omtrent verplicht testen (allen aanwezig bij het NK zouden vooraf en naderhand op corona getest moeten worden) ons in een juridisch lastige positie zou brengen. Maar mogelijk de belangrijkste reden is dat als we een knoop doorhakken we ook zo veel mogelijk kans willen geven dat het gekozen scenario ook daadwerkelijk plaats kan vinden. Momenteel staat “sportwedstrijden” in de routekaart van de regering pas als optie bij het laagste risiconiveau. De kans dat op 12/13 juni dat niveau bereikt is en we toestemming zouden hebben om het event te organiseren is daarmee erg klein, met als risico dat we alsnog worden gedwongen te kiezen voor afgelasting. Deze 3 bezwaren op een live NK (traintijd, testen en risico doorgang) maken dat wij het digitaal NK een passender scenario vinden. Doordat vervolgens op de poll ook massaal gekozen is voor deze optie voelen we ons gesterkt om hier nu definitief voor te kiezen.

Meedoen | Een digitaal NK is wat wij als sportbond nu kunnen bieden met de meeste garantie op doorgang en veiligheid. Wij hopen hiermee een goede optie te bieden voor iedereen die graag wil deelnemen of een doel wil hebben om voor te trainen. Of je wel of niet deelneemt blijft uiteraard een persoonlijke keuze en we begrijpen ook dat er atleten of coaches zullen zijn die er bewust voor kiezen dit jaar niet deel te nemen door alle uitdagingen waar Corona ons voor stelt. Voor alle anderen: wees welkom om je HIER in te schrijven. Zoals gisteren gecommuniceerd heeft de IPSF zijn beperking op de divisies teruggetrokken, dus ondanks eerdere berichten kunnen deelnemers van de divisie Professional, gelukkig, toch deelnemen. Ook zijn er geen voorrondes meer vereist dus er is voor iedereen plek. Het enige waar volledig een streep door gezet is is Ultra Pole, die competitie zal dit seizoen niet plaatsvinden. Diegenen die zich de afgelopen week al ingeschreven hebben voor het NK zullen de optie krijgen hun deelname te annuleren als onze keuze voor hen niet past. Zij ontvangen hierover nog een persoonlijke mail.

Uitzondering | Uiteraard blijven we afhankelijk van de op dat moment geldende regels vanuit de overheid. We hopen uiteraard dat de situatie in Nederland nu alleen maar verbeteren gaat.

Meer informatie | Verdere informatie over de inhoudelijke gang van zaken volgt spoedig, maar wij zullen even tijd nodig hebben om de zaken opnieuw te bekijken en bijvoorbeeld informatie op onze website te updaten. We doen ons best zo snel mogelijk de nieuwe datum te prikken en meer bekend te maken over de locatie en regels. In principe blijven de gebruikelijke competitieregels (zoals Code Of Points) gelden. Wij vragen dus even geduld voor meer gedetailleerde informatie.

Duo’s | Met betrekking tot de duo’s stelt de IPSF dat dit mag, mits er toestemming is van de lokale overheid. Hierin blijven we dus afhankelijk van de RIVM regels t.z.t.. Daar zit nu dus nog de enige onzekerheid. We hopen deze spoedig weg te kunnen nemen met een besluit.

Reacties zijn gesloten.