Commissie plannen

Eind 2018 is de commissie Kwaliteit & Veiligheid opgericht als onderdeel van PBN. Het doel van deze commissie is de paaldans-educatie in Nederland te versterken.  Er is een eerste brainstorm geweest met de commissieleden en daaruit zijn de volgende plannen gekomen:

Ten eerste willen we heldere richtlijnen formuleren over kwaliteit en veiligheid, zodat er een norm is over wat noodzakelijk is voor een goede studio, instructeur of les. Dit doen we graag in samenspraak met instructeurs, studio-eigenaren en paalsporters, want wij zijn er van overtuigd dat daar veel bruikbare kennis aanwezig is, omdat iedereen de afgelopen jaren gepionierd heeft. De eerste stap hierin is een enquête. Daarna hopen we dat diverse partijen deel willen nemen aan een werkgroep om mee te denken over de definitieve bepaling en formulering. Het streven is van elkaar te leren en zo samen de kaders te bepalen voor lessen in onze sport. Instructeurs en studio-eigenaren kunnen zich aanmelden voor de werkgroep via info@paalsportbond.nl.

Vervolgens zal blijken waar nog (bij)scholing nodig is om aan deze norm te kunnen voldoen. Stel dat één van de richtlijnen is dat een instructeur een leerling goed moet kunnen “spotten”, dan moet er ook een mogelijkheid zijn dat ergens te leren. Er zal gezocht worden naar bestaande initiatieven die PBN kan faciliteren of er wordt met input van de nodige experts aanbod ontwikkelt.

Uiteraard blijven wij ondertussen via consultatie studio’s helpen bij hun groei in kwaliteit en veiligheid.

Tot slot hopen we een gedegen waarderingssysteem te kunnen realiseren, waardoor studio’s ook beloond worden voor hun hoge standaard en dit uit kunnen dragen. Een mogelijke optie hiervoor is een geaccrediteerd keurmerk dat verkregen kan worden middels een audit bij een idem geaccrediteerde conformiteit verklarende organisatie (CVO). Dit is echter een langdurig en ingewikkeld proces dus zal niet op korte termijn mogelijk zijn. Maar de eerste stap is gezet.

Reageren is niet mogelijk