Doping

Een nationaal kampioenschap moet een eerlijke competitie zijn. Naast de regelgevingen en juryprotocollen betekent dit ook dat er een strikt beleid is m.b.t. doping. Elke vorm van doping is op het NK Paalsport uiteraard ten strengste verboden. Om dit te reguleren kunnen wij bij elke atleet een dopingtest laten afnemen. Wij werken hiervoor samen met Dopingautoriteit Nederland. Dit is de onafhankelijke anti-dopingorganisatie in Nederland. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van een dopingvrije sport in Nederland. Zij doet dat in opdracht van de overheid en het NOC*NSF.

World Anti-Doping Code

De IPSF heeft de World Anti-Doping Code (WADA) ondertekend, het document dat regels met betrekking tot antidoping in de sport harmoniseert in alle sporten en alle landen van de wereld. De code biedt een kader voor antidopingbeleid, regels en voorschriften voor sportorganisaties en overheidsinstanties. De IPSF is toen begonnen met een educatieprogramma voor nationale federaties, atleten, coaches en goedgekeurde wedstrijdhouders om de paalsport in staat te stellen een drugsvrije omgeving te zijn. Vanaf 1 augustus 2013 heeft het IPSF een volledig antidoping-programma uitgevoerd voor alle atleten die deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden die zijn geaccrediteerd door het IPSF. Dat wil zeggen dat testen op doping standaard onderdeel is van het WK. Meer informatie hierover kun je vinden op: http://www.polesports.org/world-pole/anti-doping/

WAT IS DOPING?

Bij doping wordt over het algemeen gedacht aan anabolen en steroïden. Maar doping is veel breder dan dat. Het is als atleet belangrijk dat je zeker weet dat jij geen doping gebruikt. En dat is niet vanzelfsprekend. Zo kunnen er in voedingssupplementen sporen zitten van stoffen die op de dopinglijst staan en kunnen deze sporen al voldoende zijn om je bij een dopingtest positief te testen. Gelukkig kun je alles snel controleren met behulp van de app: “Dopingwaaier”. Onderdeel van deze app is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport, kortweg NZVT, waarin je kunt opzoeken of jouw voedingssupplement “schoon” genoeg is.

DISPENSATIE

Soms vallen geneesmiddelen (bijvoorbeeld voor astma, ADHD of diabetes) ook onder doping. Als blijkt uit de Dopingwaaier dat jouw medicijnen onder doping vallen kun je dispensatie aanvragen. Doe dit tijdig, zodat je bij een controle direct je bewijs van dispensatie kan overhandigen. Hoe je dit doet lees je op: https://gds.dopingautoriteit.nl

DOPINGTEST

Als je geselecteerd bent om een dopingtest te ondergaan word je hiervan op de hoogte gesteld door de dopingcontrole-official, waarna hij/zij je zal vertellen wat je rechten en plichten zijn. Zo mag je een begeleider meenemen naar de dopingcontrole. Je bent verplicht mee te werken en de dopingtest zal ook direct gedaan worden. Wij testen vooralsnog alleen binnen wedstrijdverband. Dit wil zeggen dat wij een atleet kunnen testen vanaf 12 uur voor de wedstrijd tot het einde van de wedstrijd. De dopingcontrole wordt uitgevoerd in een speciaal ingericht dopingcontrole-station. Het station zal zo worden ingericht dat je voldoende privacy hebt. Om te testen op doping is er een urinemonster nodig wat in een lab wordt onderzocht. De precieze gang van zaken wordt toegelicht in onderstaand filmpje.

GEVOLGEN

Uiteraard gaan wij er vanuit dat iedereen een voorstander is van eerlijke sport en eraan bijdraagt onze sport schoon te houden, maar stel dat er doping wordt aangetroffen bij een atleet, wat zijn dan de gevolgen? Ten eerste leidt het direct tot diskwalificatie van het behaalde resultaat in die wedstrijd en dienen het eventuele prijzen, medailles en punten te worden ingeleverd. Vervolgens wordt er een sanctie opgelegd die kan oplopen tot een schorsing van 4 jaar. In de periode dat een sporter geschorst is, mag hij of zij niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen of activiteiten van de sportbond. Deze sancties worden door alle andere sportbonden overgenomen. Een sporter kan dus ook niet uitkomen voor een andere sportbond. De atleet heeft de mogelijkheid in hoger beroep te gaan.

LAAT BLIJKEN DAT JIJ SUPPORTER VAN SCHOON BENT

Als je wilt laten zien dat jij voor een schone sport bent kun je dat aangeven op https://supportschonesport.nl . Voorheen kon je een statement ondertekenen en ontving je een 100% dope free armbandje, nu kun je supporter worden en maak je kans op een leuk paar sokken.

MEER INFORMATIE

Kijk zeker eens op www.dopingautoriteit.nl/tips.

Reacties zijn gesloten.