Inspanningen

Wij hebben drie speerpunten: informatieverstrekking, (kwaliteits)ontwikkeling en ambassadeurschap. Deze 3 speerpunten komen voort uit onze missie en visie en vertalen wij naar verschillende activiteiten. Sommigen activiteiten dienen meerdere speerpunten tegelijk. Elk jaar zullen wij onze activiteiten herzien en indien nodig bijstellen of aanvullen. Op dit moment willen wij de volgende inspanningen leveren:

 • Overzicht bieden van leslocaties 
  Wij faciliteren via onze website een handige zoektool voor het vinden van leslocaties. Dit overzicht proberen wij zo compleet en correct mogelijk te laten zijn. Als er iets niet klopt, of er ontbreekt een leslocatie, waarderen wij het zeer als je dit aan ons doorgeeft via info@paalsportbond.nl.
 • Jaarlijks organiseren van hét NK 
  Om talent een podium te geven en te erkennen, om de paalsport te presenteren aan de wereld, ter stimulans van innovatie van de paalsport, en natuurlijk ook omdat het erg leuk is om eens per jaar de hele Nederlandse paalsport-community bijeen te brengen, organiseren wij jaarlijks het NK Paalsport.
 • Faciliteren van de online tool: Nederlandse Paalsport Agenda 
  Er wordt veel georganiseerd binnen de paalsport-community en het is fijn als dit op één overzichtelijke plek terug te vinden is. Samen kunnen we dit realiseren door al jouw activiteiten in de Nederlandse Paalsport Agenda te plaatsen.
 • Bevordering en erkenning van veiligheid en kwaliteit 
  Door verschillende activiteiten willen we (het bewustzijn van) de veiligheid en kwaliteit in lessen vergroten. Hierbij moet je denken aan het stimuleren, organiseren en/of faciliteren van (bij)scholing voor instructeurs en coaches, het geven van voorlichting voor (beginnende) beoefenaars, instructies op het gebied van bijv. doping en EHBO, en op termijn het ontwikkelen van een keurmerk.
 • Algemeen informatiepunt voor geïnteresseerden en media 
  Waar wij onduidelijkheid zien proberen wij helderheid te scheppen door voorlichting en uitleg. Onbekend maakt onbemind en daarom doen wij aan kennisdeling. Iedereen met vragen over de paalsport kan bij ons aankloppen en wij zullen deze vragen zo goed als mogelijk beantwoorden, of je doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie om je verder te helpen.
 • Scholing en ontwikkeling stimuleren en organiseren voor instructeurs en coaches 
  Naast de bovengenoemde (bij)scholing, zullen wij ook de ontwikkeling van instructeurs en coaches verder ondersteunen o.a. in nauwe samenwerking met de IPSF en hun samenwerkingspartner voor trainingen: Thinkific. Onderlinge verbindingen vinden wij hierin ook belangrijk, omdat je van elkaar kunt leren en wij samen de gehele paalsport dragen.
 • Talent(ontwikkeling) daar ondersteunen waar mogelijk 
  Uiteraard draagt het bevorderen van de kwaliteit van instructeurs en coaches ook bij aan de mogelijkheden van een talent. Daarnaast geven wij middels het NK talent een podium met de bijbehorende erkenning. Maar graag doen wij meer om talent en talentontwikkeling te ondersteunen. Zo willen wij op termijn voorzien in de vraag naar erkenning van (top)talent-statussen voor jeugd op LOOT-scholen. Hiervoor dienen echter nog wat stappen genomen te worden. Interesse? Laat het ons weten.
 • Promotie van de paalsport en realiseren erkenning NOC*NSF 
  Onze sport mag gezien worden. Waar mogelijk geven wij positieve publiciteit aan de paalsport, zowel naar de buitenwereld als binnen de paalsport-community. Wij werken toe naar duurzame samenwerkingsverbanden, onder andere met het NOC*NSF, waardoor uiteindelijk een olympische status behaald zou kunnen worden.
Mis je iets of wil je meedenken? Ons beleid wordt mede bepaald door onze leden!
Naast onze inspanningen voor Nederland werken wij ook samen met de IPSF en andere nationale sportbonden om op internationaal vlak enkele doelstellingen te bereiken. Lees hier meer.

Reacties zijn gesloten.