Missie & Visie

Paalsport Bond Nederland heeft haar statuten gedeponeerd op 14 juli 2017 en staat sindsdien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69232296. PBN is een non-profit organisatie en alle medewerkers inclusief het bestuur werken op onbezoldigde basis. Hieronder staat ons mission statement beschreven, zoals deze ook opgenomen is in onze statuten. U kunt hier ook de volledige statuten raadplegen.

 

Missie

PBN is het nationale orgaan voor de paalsport. Wij willen als verbindende factor bijdragen aan een professioneel en overzichtelijk georganiseerde paalsport-community, waarin elke paalsport-beoefenaar zich op een veilige en kwalitatieve wijze kan ontwikkelen. PBN profileert zich als ambassadeur voor de Nederlandse paalsport in al zijn verschijningsvormen en op alle niveaus.

 

Visie

De paalsport-community in Nederland moet overzichtelijk en verbonden zijn, zodat paalsport door eenieder, op elk niveau en in elke verschijningsvorm beoefend kan worden, waarbij kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend zijn en er voldoende mogelijkheden zijn voor (talent)ontwikkeling. Paalsport moet een bekende, toegankelijke en geaccepteerde activiteit zijn in de sportieve Nederlandse maatschappij.
PBN streeft dit doel na en zal daarbij alle verdere handelingen verrichten die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

 

Hoe wij deze missie en visie vertalen in concrete inspanningen lees je hier.

Naast onze eigen missie en visie werken we ook samen met de IPSF om op internationaal vlak enkele doelen te bereiken. Lees hier meer.

Reacties zijn gesloten.