NK BESLUIT

Onderstaand bericht hebben wij uitgedaan in navolging van de berichtgeving door de IPSF, welke hier te vinden is: http://www.polesports.org/news/27-03-2020-world-postponed


Zoals inmiddels bekend gaat het NK niet door. Wij betreuren dat zeer, maar het is het verstandigste voor allereerst de gezondheid en ten tweede de kwaliteit van het NK.

Het scenario van een NK op 4/5 juli werd de afgelopen dagen al steeds minder realistisch met de mogelijke verlening van de studio-sluiting (wat een goede voorbereiding voor atleten onmogelijk maakt), het risico van een verbod op publiek (wat financieel het NK onmogelijk maakt) als ook natuurlijk de algehele gezondheidsrisico’s die nog zouden spelen en we koste wat het kost wilden voorkomen.

Uitstel had dan ook onze voorkeur, maar de IPSF was duidelijk dat dat geen optie was door de vele competities die ingehaald zouden moeten worden en de beperkte tijd hiervoor tot het WK. Wij hebben dan ook aangedrongen op uitstel van het WK, zodat alle nationals alsnog op een later moment volwaardig georganiseerd konden worden. Doordat uitstel voor de IPSF natuurlijk ook consequenties met zich meebracht hadden zij wat tijd nodig om hierop een besluit te kunnen maken, wat zij gisteren dus gedaan hebben.

Dat IPSF deze uitstel met een vol jaar doet en daarmee ook alle nationals in 2020 annuleert kwam voor ons ook als een verrassing. Maar wij staan achter deze keuze omdat hiermee de kans op impact van het virus het minste risico is. Echter het roept wel nieuwe vragen op, want is het uitstel van het evenement van 2020, of is het afgelasting van het seizoen 2020 en wordt er in feite met een nieuw seizoen gestart in 2021. Antwoord op deze vraag is van belang omdat het de voorwaarden voor het evenement bepaald, zowel welke Code Of Points er geldig is, welke endorsements voor bijv. coaches en juryleden van toepassing zijn en welke leeftijden er gelden voor de indeling in categorieën. Wij hebben hierover nu nog geen duidelijkheid. Wij gaan ons best doen om het als uitstel te laten beschouwen, zodat alle huidige voorwaarden gehandhaafd blijven. Er zijn extra meetings ingepland tussen federaties en IPSF in de komende tijd om het vervolg te bespreken. Uiteraard zal dit een van de bespreekpunten zijn.

Het eerstvolgende NK zal dus plaatsvinden in 2021. Wij hebben nog geen nieuwe datum. Hiervoor is afstemming nodig met IPSF en andere federaties in verband met beschikbaarheid van juryleden, met locatie De Slagen en de beschikbaarheid van enkele schakelfiguren waarmee we nu afspraken hebben staan waaraan we graag een vervolg geven. Wij zullen de nieuwe datum uiteraard communiceren zodra deze bekend is.

Tot slot: de showcase waarover IPSF schrijft. Wij hebben hierover momenteel nog geen verdere informatie en zullen dit in de volgende meeting met de IPSF verkrijgen. Hoewel het idee om onze sport op deze wijze in de spotlights te zetten sympathiek is, we kennen het principe in ons land vanuit Pole Evolution en weten dat dit zeer geliefd is, stellen wij vraagtekens bij de haalbaarheid van dit event in het najaar. Wij willen ook hier de gezondheid voorop stellen en bekijken hoe realistisch het is deze commitment te maken. Wij stellen dan ook voor dat wij de benodigde informatie verzamelen en dit vervolgens op de agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) te plaatsen zodat hierover met stemming van de leden bepaald kan worden. Als daaruit blijkt dat onze leden het verantwoord vinden en er behoefte aan hebben staan wij open om dit voor hen te organiseren.

Een verdrietig besluit, zeker voor de atleten die al maanden hard aan het trainen zijn, maar wij zijn er van overtuigd dat iedereen de noodzaak van dit besluit inziet. We hopen dat iedereen in goede gezondheid is én blijft en we gaan graag met jullie in 2021 alsnog een fantastisch evenement neerzetten!

Reacties zijn gesloten.