Vacatures

Gezocht: vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen in onze taken.

Voor elke functie geldt dat het gaat om vrijwilligerswerk, aangezien PBN een non-profit organisatie is zonder betaalde functies. Reacties of vragen graag sturen naar info@paalsportbond.nl. Wat bieden wij? Deel uit maken van een enthousiast team, veel ruimte voor eigen inbreng, een groot netwerk, onbeperkte (door)groeimogelijkheden, volop paalsport inspiratie, leuke contacten en eeuwige dankbaarheid!

Voor alle functies geldt dat omvang en tijdsduur altijd in overleg wordt afgestemd, dus ook als je maar beperkt tijd hebt ben je voor ons interessant!


DRINGEND GEZOCHT: VOORZITTER
In juli 2021 zal onze huidige voorzitter stoppen. Daarom is er een vacature voor deze positie. Als je nu je interesse toont heb je gelegenheid mee te lopen met de huidige voorzitter om zo te ontdekken of je je hiervoor per juli beschikbaar wilt stellen. Uiteraard is hart voor de paal- en/of aerial sport van belang. Het is niet noodzakelijk de sport zelf te beoefenen.

In ons besturingsmodel is opgenomen welke afspraken het bestuur heeft gemaakt over haar functioneren en welke kwaliteiten de diverse functies vragen. Raadpleeg het volledige bestand hier. Voor het gemak hebben we hieronder (in oranje) de stukken gekopieerd over de functiebeschrijving van een bestuurslid in het algemeen, en een voorzitter in het bijzonder.

Taakomschrijving en competentieprofiel bestuur

Functioneren

 • Het bestuur functioneert in al zijn facetten als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid, zowel intern als extern
 • De bestuursleden krijgen aandachtsgebieden toebedeeld die aansluiten bij de individuele competenties en ambities waarvoor ze als eerst aanspreekbaar zijn, maar waarvoor men gezamenlijk verantwoordelijk is.
 • De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten.

Taken

 • Signaleren van relevante maatschappelijke en sport gerelateerde ontwikkelingen
 • Zorg dragen voor het tot stand komen van beleidsplannen.
 • Zorg dragen voor besluitvorming/vaststelling inzake het meerjarenplan en de jaarplannen (inclusief begroting)
 • Benoemen van leden in de door het bestuur ingestelde commissies
 • Bewaken van de voortgang van de uitvoering van de activiteitenplannen

Functie-eisen

 •  Is een teamspeler
 • Heeft affiniteit met paalsport
 • Communiceert open en eerlijk; betrouwbaar
 • Staat open voor en geeft feedback
 • Beschikt over visie en strategisch denkniveau, hetgeen inspirerend wordt overgedragen
 • Heeft een relevant netwerk binnen en voor de paalsport of is in staat dit actief op te bouwen
 • Is besluitvaardig
 • Heeft gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen
 • Beschikt over gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht
 • Heeft verantwoordelijkheidsgevoel en stelt zich assertief op, maar is ook in staat te delegeren
 • Kan zich zakelijk opstellen

Taakomschrijving en competitieprofiel voorzitter

Binnen het bestuur draagt de voorzitter de verantwoordelijkheid voor het algemene bestuurlijk functioneren. De voorzitter draagt zorg voor de naleving van de statuten en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties. De aanstelling van nieuwe vrijwilligers valt ook onder het takenpakket van de voorzitter. De voorzitter is tevens belast met internationale zaken (IPSF). De voorzitter leidt de periodieke Algemene Leden Vergadering en de bestuursvergaderingen en stelt hiervoor de agenda op. Tevens stelt de voorzitter zich op als de officieel woordvoerder van de vereniging.

Specifieke vaardigheden:

 • Sterk communicatief onderlegd
 • Organiserend en coördinerend vermogen (managementvaardigheden)
 • Representatief / Gezicht van de sportbond
 • Specifieke representatie naar NOC*NSF, overheid en internationale sportbond (engels geen probleem!)
 • Bruggenbouwer tussen geledingen
 • Kan goed overzicht bewaken

OVERIGE VACATURES

Vacature commissieleden NK of K&V

De teams die het NK organiseren of zich inspannen voor Kwaliteit & Veiligheid kunnen versterking gebruiken. Bij NK is vooral organisatietalent en computervaardigheden van belang, voor K&V staat vooral kennisdeling centraal, dus de wil om dingen uit te pluizen of mensen te benaderen met kennis.

Vacature sponsorbeleid

Niets kan bestaan zonder financiële of materiële ondersteuning. Wij zoeken daarvoor netwerkers, mensen met een gulle glimlach, vlotte babbelaars en marketingtoppers. Het is belangrijk dat je vanuit je eigen passie voor de sport mensen enthousiast weet te maken en kan overtuigen, zonder opdringerig te worden. Verkoop jezelf aan ons en wij zijn blij met je!

Open vacature

Heb jij een talent dat hierboven niet genoemd is en denk jij dat wij dat talent goed zouden kunnen gebruiken? Schroom niet om je bij ons te melden.

Bij interesse mail naar info@paalsportbond.nl. Vermeld in het onderwerp de vacature waarin je interesse hebt. Wil je stage lopen? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Reacties zijn gesloten.