Waarom lid worden?

4 REDENEN WAAROM JE LID ZOU WORDEN VAN PAALSPORT BOND NEDERLAND

REDEN 1: COMMITMENT

De belangrijkste reden om lid te worden is dat je alles waar PBN voor staat wilt ondersteunen. Je voelt commitment met onze doelen en wilt hier aan bijdragen:

 • Je vindt het handig dat er één orgaan is m.b.t. informatievoorziening in de paalsport.
 • Je bent al die vooroordelen zat en vindt dat paaldansen (ook) als sport erkend moet worden.
 • Je hecht waarde aan een nationale wedstrijd waarin een duidelijk en eerlijk jurysysteem gehanteerd wordt zodat talent een podium krijgt, beloond wordt en de kans krijgt ook op internationaal niveau ons land te vertegenwoordigen.
 • Je vindt het belangrijk dat het kader (instructeurs en studio-eigenaren etc.) toegang krijgen tot goede voorlichting en scholing, zodat jouw paaldanslessen (nog) beter worden.
 • Je wil helderheid over waar je écht kwalitatief en veilig les krijgt en dat de plekken waar dit nog niet het geval is hulp kunnen krijgen om dit te verbeteren.
 • Je vindt ook dat er in de paalsport geen ruimte is voor doping, discriminatie, seksuele intimidatie of uitsluiting van lichamelijk of verstandelijk beperkten en dat zoveel mogelijk partijen zich committeren aan deze belofte.

Door lid te worden steun je de paalsport en lever jij een bijdrage aan alle bovenstaande zaken.

Wij kiezen bewust niet voor een automatisch lidmaatschap via studio’s of sportscholen, omdat wij het belangrijk vinden dat onze leden vrijwillig kiezen voor lidmaatschap, zodat we een betrokken, gedragen en actieve vereniging kunnen zijn en niet een bureaucratisch systeem om geld te innen. Dit heeft alles te maken met onze tweede reden om lid te worden van PBN…

REDEN 2: PARTICIPATIE

Jouw bijdrage als lid is niet alleen een financiële, maar vooral een inhoudelijk bijdrage:

 • Je wordt onderdeel van de vereniging, waarmee direct duidelijk is dat jij behoort tot de “harde kern” van de Nederlandse paalsport-community. Je kan straks zeggen dat jij aan de basis hebt gebouwd waarop de toekomst van de paalsport rust.
 • Je hebt stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin beslissingen genomen worden over beleid en bestedingen. Wij leggen aan jou verantwoording af over het afgelopen jaar en jouw mening wordt meegewogen in het bepalen van de invulling van het nieuwe verenigingsjaar. Hierdoor kun jij zaken aandragen die jij belangrijk vindt voor de sport en maken we samen, op basis van democratie, plannen voor de toekomst.
 • Ook buiten je stemrecht in de ALV wordt jouw mening gehoord. Door de inbreng van onze leden kunnen wij overzien wat er in de Nederlandse paalsport-community op alle niveaus speelt en waar dus werk nodig is. Door je aan te sluiten weet je zeker dat wij ook jouw paalsport-omgeving in het oog hebben en daar waar nodig actie ondernemen.
 • Alleen als lid heb je de mogelijkheid om actief deel te nemen in de organisatie, bijvoorbeeld in één van de commissies. Dit is een mooie kans om kennis, ervaring en een netwerk op te doen!
 • Je mag je met een lidmaatschap inschrijven als NK-atleet (lid zijn van de bond is een voorwaarde voor deelname).
 • PBN is een vereniging die de belangen wil behartigen van de paalsport-community. Jij bent daar onderdeel van. Wij behartigen dus jouw belangen. Dat nemen wij voor onze leden ook letterlijk. Daar waar wij kunnen willen we jou individueel ondersteunen in de paalsport: met advies of informatie, als woordvoerder, door ons netwerk in te zetten of door elke andere mogelijke vorm van support. Onze slogan is niet voor niets: We’ve got your back!

Naast deze ondersteuning waarbij we voor onze leden net een stapje verder gaan is er nog meer exclusief voordeel van lidmaatschap. We zijn aangekomen bij reden 3…

REDEN 3: EXCLUSIEF VOORDEEL

Wij kiezen ervoor de kennis die wij in huis hebben ook voor niet-leden beschikbaar te maken. Zo kan iedereen zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit maakt wellicht het lidmaatschap iets minder aantrekkelijk dan wanneer je als lid exclusief toegang zou hebben tot allerlei extra informatie, maar onze inhoudelijke doelen staan voorop en juist het delen van onze kennis bevorderd het behalen van onze doelstellingen. Toch zijn er als lid wel wat exclusieve voordelen. Die sommen we graag op hieronder, en hopen deze lijst in de toekomst nog uit te kunnen breiden, naarmate we groeien en steviger verankert worden in de paalsport-community.

 • Wij organiseren af en toe een leuke (gratis) activiteit alleen voor leden. Dit kan een workshop zijn, een paaldansoptreden, een aangeklede polejam, in ieder geval een moment van ontspanning en gezelligheid met (letterlijk) bondgenoten.
 • Je hebt extra voordeel rondom het NK:
  • Leden krijgen korting op toegangskaarten voor het NK
  • Leden hebben recht op voorinschrijving voor de workshops tijdens het NK
 • Op openbare activiteiten die PBN zelf organiseert is er altijd een voordeel voor leden, bijvoorbeeld een korting, voorrang bij inschrijving, VIP-behandeling of leuke goodies.
 • PBN heeft een vriendensysteem waarbij organisaties zoals winkeliers en sportorganisaties ons kunnen ondersteunen. Hierdoor zullen leden kunnen profiteren van allerlei tijdelijke of structurele voordelen die PBN regelt zoals korting op activiteiten, producten of diensten. Zo hebben we nu al 2 jaar een kerstcadeautje kunnen geven. Structurele voordelen voor ons leden zijn op dit moment:
 • Wanneer wij financieel voldoende weerbaar zijn kunnen wij (enkel voor onze leden) onder voorwaarden bijspringen in het financieren van een kaderopleiding (bijv. instructeurs-, jury- of coach-opleiding)

EN TOT SLOT

REDEN 4: OMDAT JE GEEN FREERIDER WILT ZIJN…

“Zonder mijn lidmaatschap zorgen jullie toch wel voor collectieve belangenbehartiging.” Klopt! Onze doelen zijn erop gericht de gehele paalsport-community te ondersteunen en verstevigen, dus ook als jij geen lid bent kun je van onze inspanningen profiteren. “Waarom zou ik dan betalen voor lidmaatschap?” Simpelweg omdat dat wel zo fair is!

Bovendien, als iedereen zo zou denken, zouden wij geen werk kunnen verzetten. Onze inspanning kosten nu eenmaal geld en meer leden = meer inkomsten = meer mogelijkheden. Zonder jouw lidmaatschap gaan wij inderdaad wel door, maar mét jouw lidmaatschap komen we verder. Niet alleen financieel, maar ook in draagkracht telt elk lidmaatschap. Met een grotere aanhang kunnen wij meer impact hebben en tellen we letterlijk meer mee.

Ik wil eerst meer lidmaatschapsinformatie lezen.

Ik wil meteen lid worden.

Reageren is niet mogelijk